اطلاعیه های مهم

با توجه به راه اندازی نمایندگی میبد از این به بعد واحدهای تولیدی میبد جهت صدور و تمدید پروانه خود باید به این نمایندگی مراجعه نمایند

آگهی مناقصه و مزایده

جهت صدور و تمدید پروانه استاندارد وجود گواهی معتبر ثبت نام تجاری الزامی است

اطلاعیه مهم در مورد قانون ارتقاء کیفی تولید خودرو و سایر تولیدات صنعتی داخلی

دانلود فرم درخواست نمونه برداري صادرات

پرسشنامه فرآورده های نفتی

آیین نامه ماده 15